Skriva Affärsplan

En av de viktigaste stegen när man startar företag är att utveckla och skapa affärsplan. Den tillåter företagaren att förverkliga affärsidén och tänka igenom problem som kan uppstå, innan de behöver uppstå på riktigt.

Affärsplanen hjälper att sätta upp mål och syfte och därigenom få en måttstock att mäta prestandan med. En kanske ännu viktigare fördel är att den kan hjälpa att attrahera extern finansiering.

Framgång, för företag i alla storlekar, hänger ihop med planering och exekvering. Det finns studier visar att de snabbast växande företagen hade affärsplaner i början. De företag som ansågs ha spenderat mycket tid på planeringsaktiviteter var de som upplevde snabbast tillväxt.

För att inse vikten av en affärsplan räcker det med att försöka få finansiering utan en affärsplan för att inse vikten av den.

En affärsplan behöver inte vara lång och detaljerad. Ofta är det processen att tänka igenom hur man startar verksamheten som är mycket viktigare än det slutliga dokumentet. Affärsplaner kan användas som informella arbetsdokument internt. När en affärsplan ska skrivas i syfte för att ansöka om extern finansiering behöver affärsplanen vara mer detaljerad och säljande .

Planeringsprocessen är en trestegs-process:

 1. Förstå var du är
 2. Bestäm vad du vill uppnå
 3. Planera hur du når målet

Affärsplanen är som en karta och planeringsprocessen kan jämföras med kartläsning. Man vet var man befinner och vet var man ska, sedan gäller det att hitta den bästa vägen till målet.

Affärsplaneringsprocessen är enkel och systematisk.

1. Förstå var du är

Förstå dina produkter eller tjänster och hur de är bättre eller sämre än dina konkurrenter:

 • Hur konkurrerar du i termer som pris, kvalitét mm?
 • Är produkten eller tjänsten differentierad på något sätt?
 • Hur kan de förstärkas?
 • Går det att kopiera produkten lätt?
 • Kan du skönja framgångsrika eller icke framgångsrika mönster hos konkurrenterna?

Förstå vilka dina kunder är, varför och hur de kommer handla av dig:

 • Kan du identifiera marknadssegment och kan du nå dem?
 • Är dina existerande kunder nöjda?
 • Vad är bra och dåligt med din marketing mix?
 • Går det att hitta fler kunder som liknar dina existerande?
 • Säljer du till en nischad marknad?

Gör en SWOT-analys där du behöver:

a. Förstå dina egna och ditt företags styrkor och svagheter:

 • Vad är dina mål, dina egen styrkor och svagheter?
 • Hur bra är din personal och utrustning?
 • Är du bra på ledarskap och kommunikation?
 • Vad är de kritiska framgångsfaktorerna – de saker som är nödvändiga för att växa?
 • Vilka kommer bli de kritiska områdena om du växer?
 • Har du eget kapital att tillföra företaget?

b. Förstå möjligheterna och hoten som kan uppstå på marknaden:

 • Ändras trenderna?
 • Växer marknaden?
 • Finns det förändringar i den sociala, legala, ekonomiska, politiska eller teknologiska miljön som troligtvis kommer påverka dig i framtiden?
 • Hur lätt är det för konkurrenter att komma in i din bransch? Har du nya produkt- eller serviceidéer?

2. Bestäm vad du vill uppnå

Bestäm dina generella mål du har för ditt företag och för dig. Vill du ha en livsstil eller satsar du på tillväxt? För vissa företag, blir mål “uppdragsuppgifter” av vad företagaren vill att verksamheten ska bli.

Sätt några specifika mål som signalerar när du uppnåt dina mål. Målen måsta vara kvantitativa, mätbara i tid och realistiskt nåbara. De tjänar som användbara mål och mätstickor med vilka du jämför din prestanda med.

3. Planera hur du ska komma dit

Strategier behöver utvecklas för att tillåta dig att uppnå dina mål. Strategier är “hur ska”-påståenden och de är inte komplicerade. De involverar koordination av de olika management funktionerna – marknadsföring, utföranden, människor och finans.

Speciellt behöver du utveckla en marknadsföringsplan som producerar en sammanhängande marketing mix för att addressera hur man ska sälja produkter eller tjänster till olika kunder.

Du behöver ställa upp den finansiella budgeten – vinst och kassaflödes prognoser – för att se vilka finansiella resurser som krävs för att ta sig igenom planen. Behövs investerare? Kan du? Om inte, behöver kanske dina planer modifieras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *