SWOT analys

SWOT står för Strength Weakness Opportunities & Threats.

SWOT analysen hjälper dig att förstå ditt företags styrkor och svageheter och möjligheter och hot i den marknad ditt företag befinner sig.

Det är både en intern analys för att se dina personliga styrkor och svagheter, i relation till din affärsidé, men det är även en extern analys för att se hur din affärsidé passar in på marknaden.

Intern analys:
Styrkor och svagheter
Tekniker:
Generiska marknadsförings strategier
Livscykelanalys
Produktportföljsanalys
Värdekedja analys
Benchmarking
Finansiellt förhållande analys
Kultur utvärdering

Extern analys:
Möjligheter och hot
Tekniker:
Porters Fem Krafter
Framtids tänkande
Scenario planering
SLEPT analys
Skalekonomier
Marknadsundersökning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *