Call to action

Vare sig man skapar webbsidor, nyhets- eller säljbrev så ska man ha ett mål, att få läsaren att utföra någon sorts handling vilket man benämner Call to Action.

Ett call to action är det som utlöser en funktion så att kunden/besökaren tex köper en produkt, blir medlem på ett forum eller börjar prenumerera på ett nyhetsbrev. Det handlar alltså om samt att få kunden att reagera och nappa på ett erbjudande (konvertering och avslut) .

Identifiera målet och mät

Alla har inte något uttalat mål med sin satsningar på webben, men egentligen finns det ett mål med det mesta. Bara man går till botten och verkligen rannsakar sig själv och satsningen så kan man lättare identifiera målet.

Man måste förstå varför man gör det man gör och vad man vill åstadkomma med det.

När du vet vilket målet är kan du lättare sätta värden på det för att kunna omsätta det till mätbara resultat. På så sätt kan du se hur väl dina satsningar och kampanjer presterar.

Få kunden att inse behovet

För att få en reaktion behöver kunden inse behovet av det du vill förmedla. Det är inte alltid kunden vet om eller tycker att behovet finns, därför behöver du först få kunden att förstå det. Därefter kommer den naturliga fortsättningen där du presenterar ditt förslag som hjälper kunden.

Erbjud något extra

Ibland kan ditt erbjudande behöva kryddas med något extra som får din kund att agera. Det kan göras med olika metoder enligt följande exempel:

  • Ge rabatt eller välkomstgåva till de första kunderna (först till kvarn).
  • Sätt en deadline för ditt erbjudande.
  • Använda en prisökningsstege som höjer priset med tiden.
  • Använda en rabattstege som sänker priset vid köp av större volymer.
  • Låta kunden pröva produkten gratis.
  • Inte ha något motkrav från kunden, (t ex ”produkten finns endast tillgänglig i vår e-butik”).
  • Erbjud en kostnadsfri uppgradering.
  • ”köp 2 för 1”.

Begränsa valmöjligheterna

Se till att inte överösa kunden med information och olika valmöjligheter så att förvirring uppstår. I ditt meddelande till kunden ska fokus ska ligga på erbjudandet, vägled din kund steg för steg genom processen.

När man har för många olika val är sannolikheten att man köper något mindre. Med ett begränsat antal valmöjligheter blir det inte en lika stor ansträngning för kunden att välja.

Du bör även se till att det är en tydlig skillnad mellan de val som finns så att inget blir otydligt för kunden.

Använd ett aktivt språk

För att få kunden att skrida till handling hjälper det med att använda ett aktivt språk som manar kunden till att agera. Det gör man genom att använda ord som ring, köp, bli medlem, skänk, kommentera, osv.

Oavsett vad det är du vill att kunden ska göra, ska du se till att använda lämpliga ord för att komma till avslut. Om du istället använder en passiv form i ditt meddelande som istället låter kunden agera när det passar, kommer du inte få något avslut (tex ”kontakta oss när du bestämt för att köpa produkten). Du behöver alltså få kunden att handla genom uppmaning.

Genom att veta vilket mål man har och känna till viktiga “element” som ditt budskap bör bestå av, kan du bli effektivare i din marknadsföring.

4 comments on “Call to action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *