Målmarknadsföring och segmentering

Effektiv marknadsföring handlar om att kunna vända sig mot rätt kundgrupp. Segmentering används för att lättare kunna ringa in rätt målgrupp för att få en mer träffsäker marknadsföring. Segmentering innebär att bryta ned marknaden i olika kundgrupper.

-Identifiera olika grupper och segment på marknaden.
-Välj ut ett eller flera segment.
-Kommunicera ut produktens fördelar med valt segment.

En effektiv segmentering innebär att den är:
-mätbar (storlek, köpkraft etc)
-betydelsefull och lönsam
-tillgänglig
-differentierad
-genomförbar

Varför ska man segmentera?

-olika kunder har olika behov
-lättare att anpassa budskapet
-lättare för kunden att känna igen budskapet
-mer kostnadseffektivt
-ger konkurrensfördelar

Segmenteringsvariabler:
-demografiska (befolkningsstruktur)
-geografiska (var finns kunderna?)
-sociala och ekonomiska förhållanden
-AIO psykografiska (Activities, Interests, Opinions)

One comment on “Målmarknadsföring och segmentering

  1. Jonas Sandström on

    Tack för den korta och koncisa sammanfattningen 🙂

    Håller precis på att läsa Entreprenörskap A och du gav mig direkt lite idéer för hur man lättare ska kunna segmentera.

    Tack och bock,
    Jonas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *