Det introverta företaget

Jag har ju tidigare skrivit lite om familjeföretagande och fortsätter med ett inlägg om risker och förebyggande av risker vid företagande inom familjen.

Alla företag måste klara av förändringar för att anpassa sig till marknadens behov. Speciellt hos familjeföretag med lång tradition finns det en risk att de blir ovilliga eller inte har möjlighet att lyssna till marknaden. Många blir mer introverta efter varje generationsskifte som sker, de riktar fokus inåt mot företaget och tar inte åt sig marknadens meddelanden. De tar inte upp nya idéer och kan till och med bli ovilliga att rekrytera managers utifrån för att man kanske tar in familjemedlemmar.

Familjeföretag kan bli distraherade av en rad skäl som t ex svårigheter att komma överens mellan familjemedlemmar som kan göra det svårt att fatta beslut inom verksamheten.

Problem kan dock undvikas genom en fyrstegprocess:
1. Klargör de kritiska skälen som relaterar mellan familjebanden och verksamheten. Hur löser man konflikter mellan familje- och företagsintressen?

2.Sätt upp ett familjeråd för att skapa ett forum där medlemmarna kan vädra sina åsikter och delta i policy skapande processer. Rådet bör sätta upp grundregler för hur det ska fungera.

3.Sätt upp familjeregler vilket innebär att utveckla ett skrivet påstående om familjens värdering och tro och skapa policys och mål. Har familjen några delade värderingar som relaterar med verksamheten?

4.Läs av familjens framfart och håll en regelbunden kommunikation inom familjen med regelbundna möten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *