För- och nackdelar med familjeföretag

När man startar företag gör man det ofta med människor man känner sedan tidigare för att det skapar en trygghet och tillförlitlighet, så varför inte starta företag inom familjen? Tillförlit är något som är mycket viktigt inom företagande. Fördelar med familjeföretag är:
Åttagande: familje entusiasm och familjeband kan utveckla och förstärka åttagande och lojalitet;
Kunskap: speciella tillvägagångssätt i verksamheten kan bevaras inom familjen;
Flexibilitet i tid, arbete och pengar: att tillföra tid och arbete till företaget utan att nödvändigtvis ta ut pengar när företaget inte har  tillräckligt god ekonomi och istället vänta tills ekonomin tillåter det;
Långsiktigt planerande: eftersom det är tänkt att verksamheten ska gå i arv och ses som familjens primära värde är familjer bättre på att vara långsiktiga med sitt företagande;
En stabil kultur: relationer i familjeföretag har utvecklats länge och företagets etik och arbetssätt är stabila och väl etablerade;
Snabbt beslutsfattande: familjer kan göra snabba val pga de korta leden till ansvar;
Pålitlighet och stolthet: tack vare åttagandet och stabiliteten i kulturen kan familjeföretag vara väldigt solida och pålitliga strukturer som bygger gott ett rykte hos kunderna och bevarar detta rykte med stolthet.

Medans familjekulturen kan vara en värdefull tillgång för företaget, kan det också vara bakgrunden till konflikter. Problemen uppstår när det är skillnader mellan familjens och företagets kultur. Familjer existerar primärt för att ta hand om och uppfostra individer medans företag existerar för att skapa vinstgivande produkter och tjänster.
Familjekulturen baseras på känslobetonad lojalitet,  omhändertagande och delning. Det är på livstid i kontrast mot företagskultur som är okänslosam, uppgiftsorienterad och baseras på egenintresse. Företagskulturen belönar prestationer och straffar misslyckanden. Konflikten mellan dessa uppstår inte så ofta inte vid en start-up, men sannolikheten ökar medans företaget växer och tiden går.

One comment on “För- och nackdelar med familjeföretag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *