Adsense tar in externa annonsnätverk

Tidigare i veckan kom Google Adsense med den positiva nyheten om att man kommer släppa in Googlecertifierade annonsnätverk i Adsensesystemet. Detta innebär att dessa tredjepartannonsnätverk kommer konkurrera med Adwordsannonsörerna.

Adsense kommer verifiera att dessa annonsnätverk uppfyller gällande regler för användarsekretess, annonskvalitet och snabbhet. Det kommer finnas fortsatt möjlighet att filtrera  annonser, skulle man vilja bara visa Adwordsannonser är det inga problem.

Varför är detta bra?

Det är främst två orsaker som kommer göra det bättre för publicister och annonsörer:

  • Geografiskt placerade annonser – vissa av dessa annonsnätverk har avancerade algoritmer för att räkna ut var besökaren befinner sig och dennes surfmönster. Därför kan bättre riktade och relevanta annonser presenteras för besökaren, likt Googles egna system för intressebaserad annonsering.
  • Konkurrens om annonsutrymmet – genom att tredjepartannonsörer släpps in ökar konkurrensen om annonsutrymmet, och konkurrens är ju som alla förstår bra. De större annonsnätverken hanterar stora företag som kommer få ökad spridning nu av sina annonser, vilket kommer driva upp klickpriserna (ppc).

För att visa externa annonser genom Adsense måste man visa bildbaserade annonser, eftersom tredjepartsannonsörerna använder annonser  i bild- eller flashformat. Du måste också tillåta att dina Adsensekanaler visas för annonsörerna som ett placeringsalternativ för annonser, vilket görs under fliken kanaler. Många annonsnätverk vill kunna driva effektiva och riktade kampanjer.

Som publicist kan du välja vilka annonser som ska tillåtas på din sida,  i centrum för annonsgranskning som du hittar under menyn Adsense-inställningar.

Kolla in presentationsfilmen och läs mer på Inside Adsense om nyheten.

One comment on “Adsense tar in externa annonsnätverk

Leave a Reply

Your email address will not be published.