Trigger utlöser start av företag

Varför tar man en idé till en marknad? Företag startar alltid med en idé, men för att det ska bli något av idéerna måste det finnas någon faktor som utlöser företagsstarten. De utlösande faktorerna, sk triggers, är antingen av push eller pull typ.

Push faktorer är:
-arbetslöshet
-kommer ej överens med ledningen
-passar inte in i företaget
-inga andra alternativ

Pull faktorer är:
-självständighet
-bedrift/erkännande
-personlig utveckling
-personlig rikedom

Det som kan blockera en från att starta företag är:
-behov av regelbunden inkomst
-familj att försörja
-inget kapital
-tvekar på sin förmåga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *