Tre faktorer som korrelerar positivt med tillväxtföretag

Tre faktorer korrelerar positivt med tillväxtföretag och de personer som är involverade:

1. Tillväxtföretag startas oftast av grupper istället för bara individer. Det bevisar riskkapitalist synen som investerar i management team istället för verksamheter och förklarar varför det är så villiga att investera i management utköp och inköp. Att leda tillväxt kräver en rad färdigheter med managers som kan arbeta i team. Att attrahera ett starkt management team kan vara ett problem för en start-up. Hur övertalar man framgångsrika managers att lämna säkra jobb för de risker som start-ups innebär? Svaret är att erbjuda dem andelar i verksamheten. På så sätt delar de framgången av verksamheten såväl som risken.

2. Medelålders ledare är de mest sannolika att förknippas med tillväxtföretag. De har vissa fördelar som erfarenhet, rykte och finansiella resurser. De har ofta familjer med vuxna barn och kan därför ägna mer tid och resurser åt business.
Detta är resultat från forskning och ska ibland tas med en nypa salt. T ex kan andra förhållanden gälla inom data och e-handel.

3. Ägare med tidigare ledarskaps erfarenhet är de mest troliga att associeras med tillväxt företag. Det är det mest sannolika scenariot eftersom de har både erfarenhet från ledarskap och marknaden. De vet också om sitt tidigare värde som kan skapa löneförväntningar som bara tillväxtföretag kan tillfredställa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *