Småföretag och tillväxtföretag

Egenskaperna för olika företag skiljer och kan vara värda att begrunda för att ha en anpassad strategi. De hjälper också en att förstå hur och varför de påverkas av ledningen.

Karaktäriserande för småföretag:
-de flesta är mycket små
-starkt påverkade av ägaren/ägarna
-kort tidsplanering
-dåligt med pengar
-svårt att få extern finansiering
-lokalt orienterade
-liten påverkan på marknaden
-beroende av ett litet antal kunder

Karaktäriserande för tillväxtföretag:
-starkt påverkade av entreprenören
-handlar under osäkra och riskfyllda förhållanden
-upptäcker möjligheter och övervinner dem
-använder innovation som en konkurrensfördel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *