Skapa konkurrensfördelar

Varför ska kunden just handla dina produkter när det finns flera andra minst lika bra alternativ på marknaden? För att kunden ska välja just dina produkter krävs det att de erbjuder något mer. Genom att utforma en uppsättning meningsfulla skillnader som skiljer erbjudandet från konkurrenterna, dvs skapa konkurrensfördelar, sätter du dig i en position där kunden uppskattar just dina produkter.

Detta kallas även att differentiera produkterna.

Krav på differentiering:
-viktigt för kunden
-distinkt
-överlägsen
-kommunicerbar
-svår att efterlikna
-rimligt pris
-vinstgivande

Olika sätt att differentiera:
-produkten
-service
-personalen
-distributionskanal
-image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *