Ranka högt på Google med bättre innehåll

En gammal och idag förlegad praxis när man skapar webbsidor och innehåll som ska driva trafik från sökmotorerna är att texterna optimeras för Google först och främst.

Inte sällan sätter man själva besökaren i andra hand, eftersom man på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt tar fram texter med ändamålet att ranka högt på Google.

Hur många gånger har du inte sett sidor med en riktig lång ”textvägg” bestående tusentals ord som är skrivet utan tillstymmelse till luft mellan rader.

Sådana texter blir svåra att ta sig an och de flesta besökarna bemödar sig inte att ens försöka.

Gör det enkelt för läsaren

Besökare som kommer till din sida från Google söker svar på en fråga. Ändamålet med innehållet är att enkelt kunna besvara besökarens fråga.

Först och främst behöver texten vara lättläst. Texten ska inte vara längre än nödvändigt och den ska vara relevant. Framförallt ska den vara lättläst i mobilt läge. Använd kortare meningar så det blir luftigt mellan texterna.

Låt en röd tråd följa genom innehållet så det blir en logisk struktur. Förenkla sådant som kan upplevas avancerat, krångla inte till text i onödan.

Testa och analysera även texterna i något läsbarhetsverktyg som tex Ordräknare.se.

Framförallt ska texter inte bombarderas med sökord. Det var väldigt länge sedan det fungerade, den stora brytpunkten skedde 2013 när uppdateringen av algoritmen skedde genom Google Hummingbird. Idag är Google bra på att tolka och förstå kontexten av själva innehållet.

Därmed inte sagt att man inte behöver hjälpa Google förstå innehållets sammanhang och betydelse.

Genom att använda relaterade nyckelord och fraser som kompletterar det huvudsakliga sökordet för artikeln blir kontexten tydligare för Google.

Till exempel en artikel som handlar om Marknadsföring på internet kan ha följande relaterade nyckelord:

  • Sökmotoroptimering
  • Google annonsering
  • Sökmarknadsföring
  • SEO
  • Synas på Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *