Kassaflöde och death valley

Kassaflöde är blodådran i företaget, det betalar räkningarna och lönerna, men de flesta småföretag har för litet kassaflöde. En start-up spenderar pengar på premisser, utrustning, lager osv innan de ens haft sin första kund. Till och med den första försäljningen kan vara på kredit och det tar tid att samla in skulderna. Under denna tiden kommer företaget att ha ett negativt kassaflöde, det kallas “death valley” kurvan och många företag klarar inte att ta sig ur denna kurvan.

cashflow death valley

Alla inbetalningar minus utbetalningar kallas kassaflöde. I death valley är kassaflödet negativt. Death valley behöver inte vara ett problem om du har tillräckligt kapital, ditt eget eller lånat kapital, så att du kan klara av den tiden då inget kapital kommer in. Men man behöver kartlägga death valley för att se om man kan klara sig igenom den. Att jobba sig ur djupet, hur mycket pengar som behövs, dess längd och hur länge du kan vara utan pengarna. Death vallye kan vara djupare än du anar. Även om man får oväntade ordrar och försäljningen kommer igång kan death valley bli längre eller djupare, eller både och.

Lösningen att planera en väg ur death valley kurvan är att förbereda en cashflow-prognos som listar de kommande in- och utbetalningarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *