Information wants to be free

Igår, den 1:a juli trädde PSI-lagen i kraft. PSI står för Public Sector information och den numer svenska lagen (2010:566) syftar till att “främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter”

I PSI-direktivet förespråkar man att handlingar ska göras tillgängliga i alla befintliga format hos myndigheten. Detta innefattar även kravet att elektroniska handlingar ska lämnas ut i elektronisk form, under förutsättning att det är möjligt och lämpligt.

Det handlar om information från myndigheter som vi skattebetalare har rätt till. Informationen kan användas till att skapa användbara webbtjänster som tex govdata.se

Citerar följande från Jonas Lejon på utvbloggen:
“För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.”

2 comments on “Information wants to be free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *