Tag Archives: varumärke

Ta din affiliatesatsning till nya höjder

Många av mina webbsidor baserar sig på affiliateintäkter som främst uppstår av att besökare från sökmotorer klickar sig vidare till annonsören som webbsidan är ansluten till. Det är ett rätt behagligt sätt att tjäna pengar. Du behöver ombesörja att tillräcklig mängd samt rätt typ av besökare levereras vidare till annonsören för att det ska bli några pengar att tala om. Därefter tar ditt jobb slut. Du behöver inte lägga tid och resurser på kundkontakt. Du får din försäljningsprovision för jobbet, vilket också är allt du får. Här delar jag med mig av mina erfarenheter och hur du kan bygga ett starkt varumärke och en verksamhet med din affiliatesida.

Allt börjar med ett bra domännamn

När du utgår ifrån ett nytt projekt där affärsmodellen är att bygga upp inkomster genom att skapa leads och sales till andra företag, tänk ett steg längre och skapa en vision om en framtida business. Utgå ifrån ett bra domännamn som du kan bygga ett varumärke på. Är du på den svenska marknaden är det främst toppdomänen .se som gäller såklart, men även .com och .nu fungerar också bra som grund för att skapa ett varumärke. Något jag skulle undvika är att tex utgå ifrån en .org-domän i IDN-format med bindestreck, det ser inte snyggt ut och hjälper inte att ingjuta något större förtroende. Men det är också en smaksak, självklart kan tex .tv eller .me fungera för ditt ändamål. Jag brukar dra paralleller till fastigheter, du vill inte bygga hus på en ostabil grund. Istället vill du ligga i bästa läget ”beachfront”. Bygger du din verksamhet på det bästa domännamnet i nischen har du större möjligheter att få bra avkastning på din investering. Ett bra domännamn med rätt nyckelord skapar oftast högre förtroende vilket leder till fler besökare och intäkter. Med bästa läget behöver du inte heller lägga lika mycket resurser på marknadsföring och länkbygge. Det är också lättare att sälja en webbsida som är byggd på en premiumdomän då den har ett inbyggt värde i sig.

Välj därför med omsorg vilket domännamn du utgår ifrån när du ska bygga ett varumärke. Personligen försöker jag alltid utgå ifrån en sk category killer, den bästa domänen i sin kategori. Det är ingen slump att jag utvecklar tex jämförelsesidan matkasse.se, jag bygger långsiktigt och har stora ambitioner.

Design är viktigt

Med en proffsig webbdesign har du lättare att skapa ett bra första intryck av dina besökare, anlita hjälp elle köp en färdig webbdesign om du inte klarar det själv. Ta fram en bra logotyp som förmedlar rätt bild och intryck av ditt varumärke. En bra källa till designhjälp kan vara 99designs.com, men då får du vara beredd på att utvärdera många bidrag för att hitta din vinnare vilket kan vara tidskrävande i sig. Design och struktur på sidan är A och O för att besökaren ska kunna navigera och hitta rätt.

Innehåll och besökarvärde

Se till att leverera bra innehåll som är till värde för dina besökare och hjälper dem hitta rätt. De flesta konsumenter letar information via sökmotorerna innan man genomför ett köp, såväl online som offline. Därför är det din främsta uppgift och mål att sälja in ditt innehåll och ge besökaren vad den letar efter.

Länkar ger röster

Innan du börjar bygga länkar som en galning, tänk till. Försök att simulera en så naturlig länkbyggningskurva som möjligt i lagom och jämn takt. Naturliga länkar uppstår genom bra innehåll i normala fall, men det är inte alltid det räcker till i länkväg. Se därför till att ditt content innehåller hög kvalitét, därefter kan länkbygget börja. Fler kvalitativa inlänkar till din sida betyder fler röster i Googles ranking. Behöver jag säga att länkar är viktigt, främst in- men även utlänkar?

Konvertering

Troligtvis har du ett syfte med din sida, att konvertera dina besökare och skicka dem vidare  till dina annonsörer. Att tänka på konvertering är väsentligt när du utformar innehåll och design. Konvertering gäller även på din annonsörs sida, du vill skicka rätt typ av besökare som gör något form av avslut hos din annonsör vilket i slutändan ger dig betalt. Med tydliga incitament för att klicka sig vidare från din sida höjer du konverteringsgraden, använder du ”köp produkten här” som call to action vet din besökare vad som gäller. Lurar du din besökare med tex ett felaktigt gratiserbjudande som egentligen kostar pengar, gör du oftast din besökare besviken och som därmed går förlorad.

Handlar din sida om produkter är ett säkert knep för att öka konvertering att använda bilder, pris och en tydlig köp-knapp. En bild säger mer än tusen ord, vet man priset i förväg vet man vad som gäller och en köp-knapp ger en tydlig signal om call to action.

Profilera dig i sociala medier

Bli aktiv i sociala medier som twitter och facebook med ditt nya varumärke. Här behöver du ha lite känsla för att skapa intresse. Istället för att gå in och sälja ditt budskap rakt upp och ner, försök hitta personer som är intresserade av ditt ämne genom att bevaka huvudnyckelord. Lyssna och och skapa dialog. Använd tex blogg för att skriva om ämnen som kan vara till nytta för din tänkta målgrupp, utan att direkt sälja in ditt erbjudande. Bygg upp ditt förtroende och bli expert inom ditt område. Att hjälpa dina kunder är det bästa sättet att sälja på.

Rankningsfaktorer som blir mer viktiga framöver kommer med stor sannolikhet vara retweets, likes och liknande spridning i sociala medier.

Skapa kundregister och återkommande kunder

Som jag nämnde i början av det här inlägget så slutar ditt jobb när du skickat vidare din besökare som gjort ett avslut på annonsörens hemsida. Det är bekymmersfritt, ingen supportärenden och reklamationer att ta hand om. I det långa loppet är det dock annonsören som gjort den bästa affären eftersom det finns en koppling till den nya kunden. På så sätt kan det skapas nya affärer genom att direktkontakta kunden med nya erbjudanden. Det kan en publisher inom affiliate i vanliga fall inte göra. En kontaktyta till dina besökare är dock guld värt. När Googles gudar inte är med dig tappar du snabbt trafik och därmed intäkter, har du istället bygg upp ett eget kundregister kan du sälja gång på gång oberoende av andra källor. Att helt förlita sig på trafik från sökmotorerna kan vara vanskligt, även om det är den främsta försäljningskanalen hos många företag på internet.

På Disruptive.nu kan du läsa en intervju om hur tidningar.nu kopplat grepp om sina besökare och tagit hand om beställningsprocessen samt fakturerar tidningsförlagen för sitt arbete. På så sätt har de både byggt upp ett oberoende från sökmotorerna samtidigt som de kan ta en större del av intäkten från annonsören. Den stora fördelen är att de ”äger kunden” och blir därmed mer attraktiva hos leverantören som återförsäljare, de har ett bestående värde. Ett annat sätt att skapa oberoende är tex att bygga upp en epostlista med dina besökare som du därefter kan bearbeta med nya säljerbjudanden.

Business och varumärke

Sikta på att bli ett etablerat varumärke i din kategori. Ta steget längre än att bara bli en liten sida som forslar vidare trafik och som ingen kommer ihåg namnet på. Gör det till en riktig business och bygg upp ett långsiktigt värde, vem kommer ihåg sidan om du tappar din enda trafikkälla från organiskt sök? Det finns flera fördelar med att bygga ett varumärke. Med ett varumärke kan du uppnå brand loyalty och få återkommande kunder. Varumärken tenderar även att ranka högre i Google med så kallad varumärkesstatus, försök därför addera viktiga element som tillhör en riktig business.

Slutord

Det här är några saker jag anser vara viktiga för att gå från en enkel affiliatesida till en livskraftig verksamhet. Men det finns självklart så mycket mer att ha i med i sin utvecklingsplan. Jag hör gärna vad du tycker och tar tacksamt emot tips och feedback.

Porters fem krafter

Porters fem krafter är en metod utvecklad av Michael Porter som en analys av branschstrukturer. Han menar att det finns fem krafter som klarlägger konkurrensen i vilken bransch som helst.

porters five forces

1.Köpkraft: mäts i den relativa storleken av kunderna, deras koncentration, vilken information de har om konkurrenterna, vilka volymer de köper, bakåtkompatibilitet och switch kostnader som är kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju större köpkraft, desto svagare är företaget gentemot kunden. Om kunderna är stora företag i koncentrerade industrier, och köper stora volymer med god prisinformation om en relativt odifferentierad produkt med låg switch kostnad så är kunderna i en stark position och kan hålla priserna nere.

2.Leverantörernas kraft: bestäms av den relativa storleken företag och andra faktorer nyss nämnda. Om leverantörerna är stora företag i koncentrerade industrurier, med väl differentierade produkter som är relativt viktigt för det lilla företaget som köper dem, är dessa småföretag i en svag position gentemot leverantörerna och har svårt att pressa priserna.

3.Hot från nya aktörer: barriärer för att ta sig in på en ny marknad kan hålla potentiella konkurrenter utanför marknaden. Barriärer kan uppstå genom patent och rättigheter, skalekonomier, produktskillnader, varumärke, tillgång till distribution, politik, switch kostnader, kapitalkostnader osv. Ju större det möjliga hotet är, desto svårare är det för det lilla företaget att bibehålla goda marginaler och kontroll över priset.

4.Hot från substitut: riktar sig mot den relativs pris prestandan, switch kostnader och sannolikheten att kunden ska ändra sig t ex pga ändrade trender och mode. Ju större hot från substitut desto svårare är det att ta ut ett högt pris. Ett litet företag som säljer en litet differentierad produkt i en priskänslig och trendmedveten marknad har svårt att ta ut ett högt pris.

5.Konkurrens på marknaden: beror på antal, storlek, koncentration, nymodighet, tillväxt och därmed sin attraktivitet i form av vinst och värde tillsammans. Viktigt är graden av produktdifferentiering, varumärkets identitet och switch kostnader. Ju högre konkurrens desto svårare är det att ta bra betalt.

Fyra generella marknadsstrategier

När du ska lansera en strategi för din verksamhet behöver du först förstå att det finns tre fundamentala vägar att uppnå en hållbar konkurrenskraftig fördel:
1. Lågt pris
2. Hög differentiering
3. Kundfokus

Dessa tre går att kombinera och få fram fyra generella marknadsstrategier:

fyra generella marknadsstrategier

Varuleverantören:
När man säljer en handelsvara baserat på pris mot en väldigt bred marknad och med en produkt med låg differentiering, behöver man ha lägst kostnader och sälja stora volymer för att vara konkurrenskraftig. Väldigt svårt för små företag att ta sig in på dessa marknader då det krävs stora volumer för att uppnå lönsamhet.

Marknadshandlare: Det finns småföretag som kan överleva i priskänliga marknader där det existerar skalekonomier. Man behöver bara besöka sin lokala marknad på torget för att se bra exempel. Hemligheten ligger i den typ av verksamhet som marknadshandlare befinner sig i. Små företag kan faktiskt ha lägre kostnader än stora företag som handlar på volym. Men bara upp till en viss gräns där det krävs höga investeringskostnader för att bli större. Vanligtvis förblir aktörerna små på dessa marknader. Därför kan småföretag konkurrera som marknadshandlare. De kan även konkurrera i skalekonomier där det inte är av betydelse för kunden.

Nisch aktören: Differentiering betyder att man är unik i en industri som är högt värderad av kunderna. Det är det man brukar kalla USP, unique selling proposition. Genom att avskilja sig från mängden och vara unik gentemot konkurrenterna, kan man kan ta ut ett premium pris av kunden. En tydlig differentiering går ofta hand i hand med ett målinriktat segment pga att det är lättare att differentiera sig själv i en liten och tydligt identifierad marknad.
Att vara en nischad aktör innebär 4 saker:
1: Kom fram till vilka element i marknadsmixen som är “unika” för verksamheten. Det innefattar att man måste förstå vad kunden verkligen vill ha när de köper produkten eller tjänsten och varför de köper av dig hellre än från en konkurrent.

2: Specialisering mot kunder och/eller produkter istället för produktionsmetoder som är viktigt när man konkurrerar på pris. Man måste förstå sina kunder genomgående och försäkra sig om din produkt eller tjänst stämmer överens med deras behov. Ständiga marknadsundersökningar är mycket viktiga.

3:Utnyttja styrkan i företagets USP för produkten eller tjänsten som t ex innovation, flexibilitet eller personlig service mot konkurrenterna.

4:Framhäv i marknadsföring de prislösa elementen i marknadsmixen som differentierar dig från konkurrensen. Nisch aktörer ska kunna ta ut ett premiumpris och behålla en hög marginal. Mycket attraktivt val för små företag!

Stjärnan: När företag differentierar sig händer det ibland att de även tilltalar den breda marknad. Vad som startade som en nisch blir till en succé och de växer mycket snabbt och påtagligt. Detta händer oftast bara när det handlar om rikiga innovationer. Varuleverantörer försöker desperat att differentiera sig själva med varierande resultat. De företag som lyckas med differentiering gör det genom effektivt användande av sitt varumärke, sk branding.