Tag Archives: företagare

5 länktips till företagaren

Är du egenföretagare eller driver ett mindre bolag är du med stor sannolikhet bekant med behovet och vet vilka kringliggande produkter och tjänter du behöver för att kunna driva företaget framgångsfullt. Som entreprenör vet du att inget sker utav sig själv och att du ofta har alla möjliga sysslor för att sköta företaget.

Ena dagen ska du sköta försäljning för att nästa dag hoppa över till inköpsavdelningen och köpa billiga bläckpatroner eller andra kontorsvaror på nätet. Det är inte heller omöjligt att du själv sköter städning av kontoret, att hålla ordning och reda är a och o för att kunna arbeta effektivt.

De flesta företagen idag har någon sorts närvaro på nätet i form av en egen hemsida som ska fungera som säljkanal eller enbart presentationssida med kontaktuppgifter. Tyvärr räcker det inte med en närvaro för att få kunderna att besöka din hemsida, du behöver även synlighet i främst sökmotorerna då många köpbeslutsprocesser har sin allra första början i en sökning på nätet. Syns hemsidan inte då så finns helt enkelt inte ditt företag för kunden, varför det ibland är nödvändigt att anlita en sökmotorkunnig person, en sk seo-expert, om du själv saknar kunskapen eller konkurrensen är hård. Är du kunnig själv så vet du att en stor del handlar om länkbygge tex genom länkkataloger eller artikelkataloger på internet.

Erasmus och gratis arbetskraft

Läsåret 06/07 var jag utbytesstudent i Aachen, Tyskland, genom utbytesprogrammet Erasmus. Det var en riktigt utvecklande tid och är något jag verkligen kan rekommendera alla, vare sig man vill komma bort, lära sig språk, studera eller träffa nya människor och festa. Visst fick jag studera lite hårdare eftersom jag valde tyska som undervisningsspråk när jag hade för dåliga förkunskaper, men det gjorde att jag verkligen lärde mig tyska. Visserligen gick jag en språkutbildning parallellt med de vanliga studierna, men ändå.

Nu finns det inom EU även ett utbytesprogram för entreprenörer där man vill ge unga entreprenörer chansen att lära sig mer av en erfaren företagare, som ett slags europeiskt mentorprogram. Målet är att skapa 600 utbyten per år. Som utbytesentreprenör får man någon form av ekonomisk hjälp, medans man som mottagande företagare får vara nöjd med att få lära ut vad man kan och samtidigt få gratis arbetskraft. En win-win-situtation?

Marketing mix

Hur bestämmer man sig för vilken marknadsföringsstrategi man ska använda? Det hänger ihop med att man måste förstå vad kunder vill ha, konkurrenternas produkter och graden av konkurrens på marknaden. Ju högre konkurrens, desto bättre produkter eller tjänster har konkurrenterna att erbjuda och däför måste nya aktörer konkurrera mer med priset.

Det första man behöver förstå är varför kunderna köper en produkt. Som ett exempel kan man ta en såg. Kunden köper inte sågen för dess tilltalande utseende utan för att de vill såga trä. Skulle det komma ett nytt sätt att såga trä skulle sågtillverkaren ha problem. I marknadsföringstermer kallas det att förstå fördelarna som kunden letar efter. De köper inte produkten eller tjänsten för dess egenskaper, utan för de fördelar som produkten medför. T ex köper man inte olja för dess färg eller viskositet utan för att bilmotorn ska gå mjukare, längre och utan att gå sönder. Produktens egenskaper kan övertala dig om fördelarna, men det är fördelarna du verkligen köper produkten för. Om det bara var priset som spelade roll, varför skulle någon köpa det som är dyrare? Det finns en marknad både för billiga och dyra produkter, men för olika kundgrupper.

Att förstå skillnaden mellan egenskaper och fördelar är en hörnsten i marknadsföring. Det är viktigt i marknadsföringen att bestämma sin konkurrensfördel och bygga en tillväxtstrategi för att göra den hållbar. Det riktigt stora fördelarna som differentierar produkten eller tjänsten gör att ett premium pris kan tas ut. Mindre bra är att många egenföretagare definierar sina produkter i fysiska termer och tänker därför att de säljer en sak, bara för att komma fram till att kunden köper något annat.

Egenskaper kan vändas till fördelar, t ex:

Egenskap – våran butik accepterar kreditkort -> Fördel – du kan budgetera dina inköp så att de passar din ekonomi

Egenskap -våran butik har öppet längre än andra -> Fördel – du får fler valmöjligheter när du vill handla

Egenskap -våran butik är auktoriserad återförsäljare -> Fördel – du blir garanterad att vi vet och förstår alla tekniska aspekter av produkten.

Egenskap -våran butik är ett familjeföretag -> Fördel – du får indivdiuell, personlig uppmärksamhet
från någon som förstår.

Att lista egenskaperna för produkten eller tjänsten kan bli starten av en process att förstå fördelarna som kunden letar efter. Hur som helst är det lättare att starta med fördelarna som kunden söker och sedan konstruera egenskaper som tillhandahåller fördelarna.

marketing mix - five p

En metod som ofta används för att beskriva egenskaper hos en produkt är “marketing mix” även kallad “de fem p:na” vilken består av elementen product, price, promotion, place och people. Kunden köper marketing mixen som ett paket och mixen måste innehålla de egenskaper som behövs för att tillfredställa kundens behov. Marketing mixen är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det finns ett samband mellan pris och de övriga elementen, ju mer de övriga elementen skiljer sig från andras desto högre pris kan man ta. För många småföretag konkurrerar framförallt med priset för att de tror de andra elementen i deras marketing mix
skiljer sig för lite mot konkurrenternas.

Karaktäriserande egenskaper för entreprenörer

Entreprenörer delar samma egenskaper med egenföretagare men har ytterliggare några speciella egenskaper. Egenföretagare kan ibland också vara entreprenöriella i sina handlingar och skillnaden mellan dem är inte alltid klar. Därför förekommer även entrepenörens egenskaper hos egenföretagaren ibland.

Ser möjligheter: Entreprenörer utnyttjar förändring till vinst. Med andra ord söker de möjligheter att tjäna pengar, ofta där andra ser problem. Där andra ser osäkerhet med förändringen, ser entreprenören möjligheterna och har inget emot osäkerheten. För många entreprenörer är dock problemet att kunna fokusera på bara en möjlighet, eller i alla fall på en möjlighet i taget. De ser möjligheter överallt och har problem att slutföra innan de har funnit nya möjligheter. Det är ett av skälen till att vissa entreprenörer inte klarar av att utöka verksamheten efter en viss storlek. De blir uttråkade av rutiner och kontroll, ser andra möjligheter och är på jakt efter ännu en ny startup. Vissa inser den egenskapen och blir serieentreprenörer och har som strategi att starta upp nya verksamheter och därefter sälja. De tjänar pengar genom att skapa en business med kapitalvärde, inte nödvändigtvis inkomst för dem själva.

Innovativa: Förmågan att hitta nya möjligheter och vara innovativ är de två viktigaste särskiljande egenskaperna hos entreprenörer. Innovation är det primära verktyget entreprenörer använder för att skapa eller utnyttja möjligheter. Dessa egenskaper särskiljer entreprenörer ifrån egna företagare. Entreprenörer kopplar innovation med marknad för att ta till vara en möjlighet och utöka sin verksamhet. Även om innovation är svårt att definiera och kan uppstå i många olika former, är entreprenörer alltid, på något sätt, innovativa.

Självsäkra: När man agerar under osäkra förhållanden och startar företag, gäller det att tro på sig själv och sitt omdöme. Många bygger upp sitt självförtroende genom att utarbeta en affärsplan att hålla sig till, nästan som en bibel, när man behöver försäkra sig om vad framtida ger när verksamheten lyckats! Därför behöver entreprenörer mycket självförtroende för att kunna utveckla sin verksamhet när de har en mycket osäker tid framför sig. Om de inte tror på sig själva och företagets framtid, vem ska då tro på den?

Proaktiva och beslutsamma med mycket energi: Entreprenörer tenderar att vara proaktiva hellre än reaktiva. De är proaktiva i den mening att de söker efter möjligheter och förlitar sig inte bara på tur. De agerar snabbt för att göra så mycket som möjligt innan någon annan gör det. Entreprenörer anses ofta rastlösa och att de blir uttråkade lätt. Ibland kan det verka som att entreprenörer gör saker dubbelt så fort som andra, ovilliga eller har ingen möjlighet att vänta på andra. Tålamod är något som inte många entreprenörer besitter. Entreprenörer tenderar att lära genom att göra, de agerar först och lär sedan av resultatet från agerandet. Det är en del av det inkrementella närmandet till beslutsfattning, varje liten handling och resultat bidrar till utvecklingsprocessen.

Motiverade: Entreprenörer är mycket motiverade. Den bakomliggande drivkraften är deras starka behov av framgång. När har eget företag är det väldigt ensamt. Man arbetar mycket, ibland för en väldigt liten vinst, och har ingen som motiverar en. Därför  behöver man vara motiverad och målmedveten.

Vision och sinne: För att lyckas behöver entreprenörer ha en klar vision av vad de vill uppnå. Det är en del i motivationen. Det hjälper också dem att få med sig andra, både anställda och kunder. Rätt sinne innebär att kunna vara på rätt ställe i rätt tidpunkt. Timing är allt. Innovation som är före sin tid kan leda till företagets undergång. Innovation som är sen resulterar i kopior av andras produkter eller tjänster som troligtvis inte blir någon succé. En ständigt återkommande fråga är om framgångsrika entreprenöner varit lyckosamma eller haft en god bedömningsförmåga. Det ärligaste svaret är i de flesta fall förmodligen en litet bit av båda.

Beredd att ta än högre risker och leva med än högre osäkerhet
: Om egenföretagare är villiga att leva under osäkerhet och risk, så är entreprenörer än mer villiga att göra det! Riktiga entreprenörer kan ta mycket stora risker och leva under mycket osäkra förhållanden. Ofta sätter de både hus och hem på spel, så stark är deras tro på sina idéer. Tillväxtföretag är under kraftig förändring och en mycket vaksam ledning, de är extremt riskabla. Tillväxtföretag kräver mycket kapital och entreprenörer är villiga, om det behövs, att riskera allt de äger för att nå framgång. När man står framför sådan extrem osäkerhet betyder självförtroende allt!

Influenser på entreprenörer och egenföretagare

påverkan egenföretagare och entreprenörer

Denna figur visar vad som influerar individer att starta och driva sin verksamhet. Modellen menar att entreprenörer och egenföretagare kan både vara born eller made. Även om de har en speciell personlig karaktärsegenskap som de kan vara födda med, är de även formade av deras historia och livserfarenheter. Det innefattar deras tidigare influenser – t ex den sociala miljön de befinner sig i, deras familj, etnisk tillhörighet, arbete, utbildning osv – och kulturen i samhället de är uppväxta i. Vissa kulturer uppmuntrar entreprenörer, andra inte. Även situationen som entreprenören själv befinner sig i kan påverka deras beslut. T ex, om de är avskedade från arbetet kanske det inte finns så många andra alternativ än att starta eget företag.

Alla dessa faktorer influerar besluten oavsett om det gäller att starta ett nytt företag eller att växa och bli större. Om alla faktorer har positiv inverkan så ökar antalet nystartande företag såväl som antalet företag som växer. Även om influenser och den dominerande kulturen i samhället påverkar entreprenören, så kommer även entreprenören att smitta av sig på samhället och forma det samt influerar dem som de kommer i kontakt med. Dessa faktorer står i förhållande till varandra.

Varför är det så intressant i samhället att ta reda på karaktäriserande egenskaper och tidigare erfarenheter hos dessa superhjältar? Det har mycket att göra med att man försöker plocka fram “vinnare”. Entreprenörer delar vissa egenskaper med egenföretagare men de har även utöver det vissa speciella, nästan magiska, egenskaper och kvaliteter som den genomsnittlige egenföretagaren inte besitter.