Marknadsmix och 4P

Hur bestämmer man sig för vilken marknadsföringsstrategi man ska använda?

Det hänger ihop med att man måste förstå vad kunder vill ha, förstå konkurrenternas produkter och graden av konkurrens på marknaden. Ju högre konkurrens, desto bättre produkter eller tjänster har konkurrenterna att erbjuda och därför måste nya aktörer konkurrera mer med priset.

Det första man behöver förstå är varför kunderna köper en produkt. Som ett exempel kan man ta en såg. Kunden köper inte sågen för dess tilltalande utseende utan för att de vill såga trä. Skulle det komma ett nytt sätt att såga trä skulle sågtillverkaren ha problem. I marknadsföringstermer kallas det att förstå fördelarna som kunden letar efter. De köper inte produkten eller tjänsten för dess egenskaper, utan för de fördelar som produkten medför.

T ex köper man inte olja för dess färg eller viskositet utan för att bilmotorn ska gå mjukare, längre och utan att gå sönder. Produktens egenskaper kan övertala dig om fördelarna, men det är fördelarna du verkligen köper produkten för. Om det bara var priset som spelade roll, varför skulle någon köpa det som är dyrare? Det finns en marknad både för billiga och dyra produkter, men för olika kundgrupper.

Att förstå skillnaden mellan egenskaper och fördelar är grundläggande i marknadsföring. Det är viktigt i marknadsföringen att bestämma sin konkurrensfördel och bygga en tillväxtstrategi för att göra den hållbar. Det riktigt stora fördelarna som differentierar produkten eller tjänsten gör att ett premium pris kan tas ut. Mindre bra är att många egenföretagare definierar sina produkter i fysiska termer och tänker därför att de säljer en sak, bara för att komma fram till att kunden köper något annat.

Egenskaper kan vändas till fördelar, t ex:

Egenskap – våran butik accepterar kreditkort -> Fördel – du kan budgetera dina inköp så att de passar din ekonomi

Egenskap -våran butik har öppet längre än andra -> Fördel – du får fler valmöjligheter när du vill handla

Egenskap -våran butik är auktoriserad återförsäljare -> Fördel – du blir garanterad att vi vet och förstår alla tekniska aspekter av produkten.

Egenskap -våran butik är ett familjeföretag -> Fördel – du får indivdiuell, personlig uppmärksamhet
från någon som förstår.

Att lista egenskaperna för produkten eller tjänsten kan bli starten av en process att förstå fördelarna som kunden letar efter. Hur som helst är det lättare att starta med fördelarna som kunden söker och sedan konstruera egenskaper som tillhandahåller fördelarna.

Marknadsmix

En metod som ofta används för att beskriva egenskaper hos en produkt är Marknadsmix (engelska “marketing mix”) även kallad 4P vilken består av de fyra elementen

  • Produkt
  • Pris
  • Promotion
  • Plats

Kunden köper marknadsmixen som ett paket och mixen måste innehålla de egenskaper som behövs för att tillfredställa kundens behov.

Marknadsföringsmixen är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det finns ett samband mellan pris och de övriga elementen, ju mer de övriga elementen skiljer sig från andras desto högre pris kan man ta. För många småföretag konkurrerar framförallt med priset för att de tror de andra elementen i deras marknadsmix skiljer sig för lite mot konkurrenternas.

One comment on “Marknadsmix och 4P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *