Influenser på entreprenörer och egenföretagare

påverkan egenföretagare och entreprenörer

Denna figur visar vad som influerar individer att starta och driva sin verksamhet. Modellen menar att entreprenörer och egenföretagare kan både vara born eller made. Även om de har en speciell personlig karaktärsegenskap som de kan vara födda med, är de även formade av deras historia och livserfarenheter. Det innefattar deras tidigare influenser – t ex den sociala miljön de befinner sig i, deras familj, etnisk tillhörighet, arbete, utbildning osv – och kulturen i samhället de är uppväxta i. Vissa kulturer uppmuntrar entreprenörer, andra inte. Även situationen som entreprenören själv befinner sig i kan påverka deras beslut. T ex, om de är avskedade från arbetet kanske det inte finns så många andra alternativ än att starta eget företag.

Alla dessa faktorer influerar besluten oavsett om det gäller att starta ett nytt företag eller att växa och bli större. Om alla faktorer har positiv inverkan så ökar antalet nystartande företag såväl som antalet företag som växer. Även om influenser och den dominerande kulturen i samhället påverkar entreprenören, så kommer även entreprenören att smitta av sig på samhället och forma det samt influerar dem som de kommer i kontakt med. Dessa faktorer står i förhållande till varandra.

Varför är det så intressant i samhället att ta reda på karaktäriserande egenskaper och tidigare erfarenheter hos dessa superhjältar? Det har mycket att göra med att man försöker plocka fram “vinnare”. Entreprenörer delar vissa egenskaper med egenföretagare men de har även utöver det vissa speciella, nästan magiska, egenskaper och kvaliteter som den genomsnittlige egenföretagaren inte besitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *