Egenskaper hos egenföretagare

Självständighet: Egenföretagare har ett stort behov av självständighet. Vanligtvis beror det på att man vill vara sin egen chef. Självständighet har olika betydelse för olika människor, t ex att kunna kontrollera sitt öde, göra saker annorlunda eller att vara i en situation där du kan utnyttja din fulla potential. Det sägs ofta att, om man väl en gång har drivit sitt eget företag, klarar man inte jobba för någon annan sedan.

Framgång: Egenföretagare har vanligtvis ett stort behov av vara framgångsrika, en drivkraft som är starkare än hos entreprenörer. Framgång för den individuelle företagaren har olika betydelse beroende på vilken typ av person de är. T ex att producera ett vackert konstverk, anställa den hundrade personen eller att göra den magiska miljonte kronan. Ofta är pengar bara ett kvitto på framgång hos entreprenören. Publik uppmärksamhet av framgångar kan vara viktigt för vissa företagare och entreprenörer. Detta kan också leda till vissa negativa uppträdanden eller okloka beslut. T ex som att spendera för mycket pengar för att få ett fint kontor eller en firmabil. Eller det “stora projektet” som är väldigt riskabelt men entreprenören vet att de kan klara det. Detta kan leda till problem med kassaflödet som riskerar företagets existens.

Inre behov av kontroll: Om man tror att man kan påverka sin omgivning och till och med sitt eget öde, har man ett inre behov av kontroll. Ibland kan det leda till negativa uppträdanden, t ex att man vill ha kontroll över hela verksamheten och inte vågar delegera uppgifter vidare till andra. Detta kan leda till att man blir för upptagen med detaljer och man blir översvämmad med arbete och stress. I takt med att verksamheten växer måste man kunna delegera! Det kan också visa sig genom att man inte vill släppa
ifrån sig andelar av företaget till andra, man vill inte förlora kontrollen till något pris överhuvudtaget!

Beredd att leva med osäkerhet och ta kalkylerade risker: Människan tycker vanligtvis inte om osäkerhet och en av största osäkerheterna är att inte ha den regelbundna lönen in på kontot. Det betyder inte att egenföretagare föredrar denna osäkerhet som kan vara ett stort skäl till stress. Möjligheten att inte ha en del av verksamheten säkrad som påverkar inkomsten kan göra att egenföretagare aldrig tillåter sig ta ledigt. Det vara företag med hög belåning som inte kan missa intäkter för att klara av att betala räntan, begränsad kundkrets eller produktutbud vilket också kan leda till osäkerhet. Om en storkund upphör med inköp av en produkt kan det ha förödande konsekvenser för ett litet företag. Möjligheten att kunna leva i osäkerhet hör ihop med viljan att ta kalkylerade risker. De flesta människorna undviker risker och försäkrar sig mot dem. Att starta företag är riskabelt och egenföretagare är beredda att mer risker med egna tillgångar än de flesta andra människor. Även om egenföretagare är beredda att sätta rykte och anseende på spel betyder det inte att de gillar att förlora det och försöker minimera sin exponering, även vad det gäller pengar från investerare eller banken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *