Karaktäriserande egenskaper för entreprenörer

Entreprenörer delar samma egenskaper med egenföretagare men har ytterliggare några speciella egenskaper. Egenföretagare kan ibland också vara entreprenöriella i sina handlingar och skillnaden mellan dem är inte alltid klar. Därför förekommer även entrepenörens egenskaper hos egenföretagaren ibland.

Ser möjligheter: Entreprenörer utnyttjar förändring till vinst. Med andra ord söker de möjligheter att tjäna pengar, ofta där andra ser problem. Där andra ser osäkerhet med förändringen, ser entreprenören möjligheterna och har inget emot osäkerheten. För många entreprenörer är dock problemet att kunna fokusera på bara en möjlighet, eller i alla fall på en möjlighet i taget. De ser möjligheter överallt och har problem att slutföra innan de har funnit nya möjligheter. Det är ett av skälen till att vissa entreprenörer inte klarar av att utöka verksamheten efter en viss storlek. De blir uttråkade av rutiner och kontroll, ser andra möjligheter och är på jakt efter ännu en ny startup. Vissa inser den egenskapen och blir serieentreprenörer och har som strategi att starta upp nya verksamheter och därefter sälja. De tjänar pengar genom att skapa en business med kapitalvärde, inte nödvändigtvis inkomst för dem själva.

Innovativa: Förmågan att hitta nya möjligheter och vara innovativ är de två viktigaste särskiljande egenskaperna hos entreprenörer. Innovation är det primära verktyget entreprenörer använder för att skapa eller utnyttja möjligheter. Dessa egenskaper särskiljer entreprenörer ifrån egna företagare. Entreprenörer kopplar innovation med marknad för att ta till vara en möjlighet och utöka sin verksamhet. Även om innovation är svårt att definiera och kan uppstå i många olika former, är entreprenörer alltid, på något sätt, innovativa.

Självsäkra: När man agerar under osäkra förhållanden och startar företag, gäller det att tro på sig själv och sitt omdöme. Många bygger upp sitt självförtroende genom att utarbeta en affärsplan att hålla sig till, nästan som en bibel, när man behöver försäkra sig om vad framtida ger när verksamheten lyckats! Därför behöver entreprenörer mycket självförtroende för att kunna utveckla sin verksamhet när de har en mycket osäker tid framför sig. Om de inte tror på sig själva och företagets framtid, vem ska då tro på den?

Proaktiva och beslutsamma med mycket energi: Entreprenörer tenderar att vara proaktiva hellre än reaktiva. De är proaktiva i den mening att de söker efter möjligheter och förlitar sig inte bara på tur. De agerar snabbt för att göra så mycket som möjligt innan någon annan gör det. Entreprenörer anses ofta rastlösa och att de blir uttråkade lätt. Ibland kan det verka som att entreprenörer gör saker dubbelt så fort som andra, ovilliga eller har ingen möjlighet att vänta på andra. Tålamod är något som inte många entreprenörer besitter. Entreprenörer tenderar att lära genom att göra, de agerar först och lär sedan av resultatet från agerandet. Det är en del av det inkrementella närmandet till beslutsfattning, varje liten handling och resultat bidrar till utvecklingsprocessen.

Motiverade: Entreprenörer är mycket motiverade. Den bakomliggande drivkraften är deras starka behov av framgång. När har eget företag är det väldigt ensamt. Man arbetar mycket, ibland för en väldigt liten vinst, och har ingen som motiverar en. Därför  behöver man vara motiverad och målmedveten.

Vision och sinne: För att lyckas behöver entreprenörer ha en klar vision av vad de vill uppnå. Det är en del i motivationen. Det hjälper också dem att få med sig andra, både anställda och kunder. Rätt sinne innebär att kunna vara på rätt ställe i rätt tidpunkt. Timing är allt. Innovation som är före sin tid kan leda till företagets undergång. Innovation som är sen resulterar i kopior av andras produkter eller tjänster som troligtvis inte blir någon succé. En ständigt återkommande fråga är om framgångsrika entreprenöner varit lyckosamma eller haft en god bedömningsförmåga. Det ärligaste svaret är i de flesta fall förmodligen en litet bit av båda.

Beredd att ta än högre risker och leva med än högre osäkerhet
: Om egenföretagare är villiga att leva under osäkerhet och risk, så är entreprenörer än mer villiga att göra det! Riktiga entreprenörer kan ta mycket stora risker och leva under mycket osäkra förhållanden. Ofta sätter de både hus och hem på spel, så stark är deras tro på sina idéer. Tillväxtföretag är under kraftig förändring och en mycket vaksam ledning, de är extremt riskabla. Tillväxtföretag kräver mycket kapital och entreprenörer är villiga, om det behövs, att riskera allt de äger för att nå framgång. När man står framför sådan extrem osäkerhet betyder självförtroende allt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *